Dla Autorów

Przewidujemy organizację sesji plenarnych i tematycznych. Decyzję o przydziale do poszczególnych sesji podejmie Rada Programowa Konferencji po otrzymaniu od Uczestnika Konferencji tytułu oraz streszczenia referatu (w języku polskim oraz angielskim).

Teksty referatów, zrecenzowane i zaakceptowane przez Radę Programową Konferencji wydane zostaną w postaci materiałów konferencyjnych w formie elektronicznej. Streszczenia referatów w języku polskim i angielskim opublikowane zostaną w postaci materiałów konferencyjnych w formie drukowanej oraz na stronie internetowej Konferencji. Przewidujemy również możliwość promocji firm w materiałach konferencyjnych, w formie posterowej oraz w formie wystąpienia. Autorzy wybranych prac zostaną zaproszeni do udziału w przygotowaniu artykułów do opublikowania w specjalnym zeszycie TASK QUARTERLY w języku angielskim (10 pkt. wg MNiSW). Informacje dotyczące formatu streszczeń i referatów znajdą Państwo na stronie internetowej Konferencji: http://infobazy.gda.pl.

Streszczenie

Streszczenie referatu powinno mieścić się na dwóch stronach A4 - jedna strona powinna zawierać streszczenie w języku polskim, druga w języku angielskim. Streszczenia należy dostarczyć wyłącznie za pomocą elektronicznego formularza, po zalogowaniu w systemie rejestracji. Streszczenia zostaną zredagowane i złożone do druku przez Organizatorów. Streszczenie musi zawierać tytuł, autorów, informację o instytucjach macierzystych autorów, dane kontakowe (e-mail).

Tekst referatu

Ogólne wytyczne:

  • objętość referatu: do 8 stron formatu A4, łącznie z rysunkami,
  • preferowany format nadsyłanych tekstów: RTF; dopuszczalne formaty: MS Word Document, OpenOffice Document.

Szczegółowa instrukcja dla autorów dotycząca formatu referatu: HTML | Dokument MS Word

Data publikacji: 2017-02-28 Data modyfikacji: 2017-09-07 15:04