Konferencja Infobazy 2002
Bazy danych dla nauki
Gdańsk-Sobieszewo, 24-26 czerwca 2002
TASK
Konferencja
Zdjęcia
Zaproszenie
Komunikaty
Komitety
Honorowy
Programowy
Organizacyjny
Sponsorzy
Zaproszenie
dla firm
Rejestracja
opłaty
daty
Adresy i konto
dojazd
autokary
Program
Uczestnicy
Referaty
informacja
format
Program konferencji


24 czerwca 2002, poniedziałek


9.00 - 12.00 Recepcja uczestników
12.00 - 12.30
Otwarcie konferencji - wystąpienia okolicznościowe
12.30 - 13.30 Referaty plenarne:
12.30 - 13.00 Społeczeństwo informacyjne - A. Nowakowski
13.00 - 13.30 From Data Warehousing to Knowledge Discovery - J. Żurada
13.30 - 14.30 Obiad


14.30 - 16.30 I Sesja naukowa - BAZY MEDYCZNE - 6 referatów;


14.30 - M1. Problemy spójności logicznej baz danych biomedycznych - Juliusz Lech Kulikowski

14.50 - M2. Baza zmian melanocytowych skóry: stan aktualny oraz przyszłe kierunki badań - Zdzisław S. Hippe, Jerzy W. Grzymała-Busse, Stanisław Bajcar, Piotr Błajdo, Maksymilian Knap, Wiesław Paja, Mariusz Wrzesień

15.10 - M3. Baza danych internetowych systemów telemedycznych - G. Szwoch, A. Czyżewski , K. Kochanek H. Skarżyński

15.30 - M4. Serwis informacyjny procedur pierwszej pomocy medycznej - Agnieszka Szymańska, Antoni Nowakowski

15.50 - M5. Internetowa baza danych Centrum Klinicznych w Gdańsku - Arkadiusz Bisewski, Piotr Korol, Rafał Romejko

16.10 - M6. Baza danych obrazów termograficznych dla aplikacji medycznych - Andrzej Sokołowski, Mariusz Kaczmarek

16.30 - 17.00 Kawa

17.00 - 18.20 II sesja - BAZY TECHNICZNE - 5 referatów;


17.00 - T1. Integracja baz systemu INFOCAST z zastosowaniem technologii agentowej - Stanisława Kluska-Nawarecka, Grzegorz Dobrowolski, Robert Marcjan, Edward Nawarecki

17.20 - T2. Aspekty informacyjne systemu INFOCAST działającego w sieci Internet - Joanna Dziaduś, Teresa Wójcik

17.40 - T3. Data bank of thermophysical properties - A. Skrzecz and A. Bok

18.00 - T4. Dostęp online do bazy danych Chemical Abstracts (CA) w ramach Krajowego Konsorcjum CA - Grażyna Piotrowicz, Henryk Szarski, Dominik Kołcio

18.20 - T5. Niewidome sygnały obrazów i dźwięków w systemach autentyfikowanych informacyjnych baz danych - Arkadiusz Liber

19.00 - Spotkanie integracyjne przy ognisku, spacer po plaży


25 czerwca 2002, wtorek


9.00 - 9.30 Referat plenarny:
Biblioteka wirtualna nauki: stan obecny, perspektywy rozwoju w Polsce - M. Niezgódka

9.30 - 10.50 III sesja - BAZY BIBLIOTECZNE I - 5 referatów;


9.30 - B1. Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKat - nowa organizacja katalogowania zbiorów w kraju - Maria Burchard

9.50 - B2. KaRo - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich - Tomasz Wolniewicz

10.10 - B3. Budowa serwisu informacyjnego dla ludzi nauki - współpraca bibliotek Polskiej Akademii Nauk w zakresie ich komputeryzacji - Dorota Czarnocka-Cieciura, Dorota Gazicka

10.30 - B4. BAZTECH - baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych. Stan obecny i plany rozwoju - Lidia Derfert-Wolf, Elżbieta Tomczak, Szymon Matuszewski

10.50 - B5. Wdrażanie systemu VTLS - VIRTUA w bibliotekach Trójmiasta - Alicja Jaroszuk-Antoniewska, Bożena Hakuć

11.10 - 11.30 Kawa

11.30 - 13.50 III sesja - BAZY BIBLIOTECZNE II - 7 referatów;


11.30 - B6. Kartoteka haseł wzorcowych Medical Subject Headings (MeSH) w wersji polsko-angielskiej. Koncepcja integracji wieloośrodkowej i wielodyscyplinarnej pracy nad bazą w oparciu o system zunifikowanego słownictwa medycznego (Unified Medical Language System - Metathesaurus UMLS) - Anna Uryga, Aniela Piotrowicz

11.50 - B7. Dostęp do literaturowych baz EBSCO Publishing - Iwona Pujanek , Sławomir Niwiński

12.10 - B8. Udostępnianie baz danych w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym - Sławomir Niwiński, Maciej Stroiński

12.30 - B9. Swobodny dostęp do katalogów i wypożyczeń za pośrednictwem Internetu. Doświadczenia i wnioski - Barbara Łukasik-Makowska, Małgorzata Świrad

12.50 - B10. Komputerowe bazy danych w Bibliotece Głównej Politechniki Opolskiej - Anna Kmiecik, Ewa Żelawska

13.10 - B11. Bazy danych w automatyzacji funkcji bibliotecznych w BG UMCS w Lublinie - Krystyna Mojejko-Kotlińska

13.30 - B12. Informacja patentowa w bazach komputerowych - Anna Kwapich

13.50 - 14.40 Obiad

14.40 - 17.00 IV sesja - BAZY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - 7 referatów;


14.40 - I1. Wektorowa baza cyfrowej mapy Polski w skali 1:200 000 - Anna Wrochna

15.00 - I2. Implementacja Regionalnej Bazy Danych Meteorologicznych - M. Wojtylak, K.Rorbek

15.20 - I3. Europejska Wirtualna Baza Danych Stref Brzegowych i Morskich Projekt "CoastBase" - Maciej Dembski, Maciej Werno

15.40 - I4. Baza danych o obiektach turystycznych Krakowa i okolic - Robert Krupa, Maria Pociecha, Joanna Szlezynger, Grażyna Kruszelnicka

16.00 - I5. Leśna baza danych "Powierzchnie Schwappachowskie" - Marek Wirowski

16.20 - I6. InfoRol - katalog polskich rolniczych stron www - Hieronim Błaszczyk, Elżbieta Dziuk-Renik, Krystyna Kocznorowska

16.40 - I7. Budowa i formy upowszechniania bibliograficznej bazy danych NPL (Nowości Piśmiennictwa Leśnego) - Ewa Lewandowska

17.00 - 17.20 Kawa

17.20 - 18.10 Sesja specjalna I - Europejski Obszar Badawczy

                  Sesja specjalna II - Referaty promocyjne;

17.20 - Współpraca w zakresie wykorzystania CKHW i kartoteki MESH w rozwiązaniach biblioteczych firmy MAX ELEKTRONIK S.A.(system PROLIB) - Krzysztof Henne, Elżbieta Woźniak

17.50 - Nowoczesne technologie do administrowania zasobami literatury naukowej i specjalistycznej - Barbara Gębka, Dorota Morawska

19.00 - Rejs Świętojański po Zatoce Gdańskiej

26 czerwca 2002, środa


9.00 - 9.30 Referat plenarny:
Współczesne problemy badawcze w dziedzinie baz danych - K. Goczyła;

9.30 - 10.30 VI Sesja naukowa - BAZY ARTYSTYCZNE - 3 referaty;


9.30 - A1. Udostępnianie humanistycznych baz danych w architekturze trójwarstwowej na przykładzie Systemu Inwentaryzacji Zabytków Architektonicznych i Muzealnych SEZAM - Jakub Ławniczak, Agnieszka Seidel-Grzesińska

9.50 - A2. Multimedial date bases at music schools on the basis of the experiences from initiations of OPUS-VIRTUA systems - Mariusz Szwoch, Jerzy Regent

10.10 - A3. Baza danych: "AUTOGRAF" - Marek Średniawa

10.30 - 11.00 Kawa

11.00 - 13.20 VII Sesja naukowa - BAZY NARZĘDZIOWE - 7 referatów


11.00 - N1. Baza Leksykalna Języka Polskiego - Marek Gajęcki, Paweł Pietras

11.20 - N2. Algorytmy tekstowe w zastosowaniu do wyszukiwania podobnych rekordów bibliograficznych - Grzegorz Płoszajski

11.40 - N3. Tworzenie i wykorzystanie zasobów edukacyjnych w internetowym środowisku TELENET - Barbara Łukasik-Makowska, Jolanta Sala

12.00 - N4. "Onelog" - kontrolowany i rejestrowany dostęp do baz lokalnych i Internetowych przy jednorazowym zalogowaniu - Dariusz Kuźmiński

12.20 - N5. Wykorzystanie języka XML do strukturyzacji i wymiany informacji w naukowych bazach danych - Marcin Wichorowski

12.40 - N6. Interaktywny System Wspomagający Organizację Konferencji - Agnieszka Janczulewicz

13.00 - N7. Zastosowanie baz danych do realizacji usług gridowo-portalowych - Cezary Mazurek, Sławomir Niwiński, Maciej Stroiński

13.20 - 13.40 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

13.40 - 14.30 Obiad

14.30 - 16.30 Spotkanie robocze przedstawicieli sieci MAN
Okolice w sieci
Gdańsk,
Trójmiasto,
TASK,
Politechnika,
Uniwersytet,
Hotel "Orle",
Sobieszewo

Poprzednie
Infobazy '99,
Infobazy '97,
Infobaza

Infobazy 2002, kontakt ib2002@task.gda.pl
2001-2002 (C) CI TASK, Uwagi? >>
webmaster