Aktualności

Zaproszenie

2016-11-30

Z przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w ósmej konferencji naukowej INFOBAZY 2017 – Bazy Danych dla Nauki – dane, wiedza, e-usługi – organizowanej w Gdańsku w dniach 11 – 13 września 2017 r. Tematyka konferencji skoncentrowana jest na:

  • otwartości danych i wiedzy w nauce;
  • dużych zbiorach danych (Big Data) w środowiskach wirtualnych;
  • e-usługach dla instytucji badawczych, uczelni i administracji.

Konferencja jest kontynuacją konferencji po raz pierwszy zorganizowanej w roku 1997 – INFOBAZY’97. Celem Konferencji jest integracja środowisk naukowych wokół problematyki przetwarzania zbiorów danych oraz analiza kierunków prac związanych z tworzeniem naukowych baz danych, jak również ich udostępnienia i wykorzystania. Tematyka konferencji będzie się koncentrować na bazach technicznych, fizykochemicznych, przyrodniczych, społecznych, medycznych, ekonomicznych, humanistycznych i bibliotecznych. Celem jest również promocja nauki polskiej i jej integracja z europejskim obszarem badawczym, a w szczególności prezentacja referatów o tematyce przetwarzania danych opracowanych w ramach programów ramowych UE, wystąpienia związane z narzędziami do tworzenia baz danych, przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data) i portali informacyjnych.

Data modyfikacji: 2016-12-19 13:02