Rejestracja uczestnika konferencji

Rejestracja uczestników na Konferencję Infobazy prowadzona jest wyłącznie za pomocą niniejszego formularza rejestracyjnego.

Po zarejestrowaniu się będzie możliwe wysłanie streszczenie referatu, pełnego artykuł oraz pliku z prezentacją, a także uzupełnienie danych do faktury. Dane rejestracyjne zostaną zapisane w bazie danych i będą chronione hasłem. W każdej chwili można te dane poprawić i uzupełnić.

Szczegółowe informacje nt. wysokości opłat znajdują się w zakładce Dla Uczestników.

Pola oznaczone * należy obowiązkowo wypełnić.


Powtórz hasło:

Rejestrując się wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Gdańską CI TASK dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu organizacji Konferencji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.833).