Program wstępny Konferencji INFOBAZY 2017

Stan na dzień 03.07.2017

11 września 2017, poniedziałek

10:00-11:30

Rejestracja, Politechnika Gdańska - WETI, gmach B (42), Gdańsk

11:30-11:40

Otwarcie konferencji

11:40-12:30

Prof. Jacek Żurada, czł. zagr. PAN, Life Fellow IEEE: "Inicjatywy IEEE w zakresie nowych technologii, wielkich baz danych, powtarzalnych badań i publikacji"

12:30-13:00

Robert Adamski, Intel: "New Intel Architectures for Big Data and Cloud Computing" - prezentacja sponsorowana

13:00-13:30

BKT Elektronik „Współczesne centra przetwarzania danych” - prezentacja sponsorowana

13:30-14:00

Artur Pająk, Huawei Prezentacja sponsorowana

14:00-14:45

Lunch

14:45

Sesja naukowa 1 – Rozwój bibliotek cyfrowych

14:45-15:05

Research Object jako mechanizm zapewnienia powtarzalności eksperymentu naukowego w ramach Wirtualnych Środowisk Badawczych Marcin Krystek, Cezary Mazurek, Raul Palma

15:05-15:25

Nowe usługi Federacji Bibliotek Cyfrowych sieci PIONIER Cezary Mazurek, Aleksandra Nowak, Maciej Stroiński, Marcin Werla, Jan Węglarz

15:25-15:45

Analiza porównawcza wydajności prognozowania pogody na klastrze Tryton z wykorzystaniem modelu WRF Mariusz J. Figurski, Grzegorz Nykiel

15:45-16:10

Przerwa kawowa

16:10

Sesja naukowa 2 – Otwarta nauka na wyższych uczelniach

16:10-16:30

Twój MOST do Wiedzy, czyli otwarty dostęp do wyników badań naukowych na platformie Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy Anna Wałek, Paweł Lubomski

16:30-16:50

System SINUS – w stronę kompleksowej e-usługi do zarządzania dorobkiem naukowym uczelni wyższej Jakub Bajer, Marzena Błaszczyńska, Michał Kozak, Karolina Popławska, Marcin Werla

16:50-17:10

Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy w rozwoju relacji R2B Henryk Krawczyk, Paweł Lubomski

17:10-17:30

Możliwość wykorzystania marketingu napędzanego danymi we wzmacnianiu efektywności transferu wiedzy zapośredniczonego przez uczelniane portale innowacji Małgorzata Jaskowska

18:00-20:30

Dziedziniec Heweliusza Politechniki Gdańskiej – koncert chóru szantowego Zawisza Czarny i uroczysta kolacja

12 września 2017, wtorek

9:00-9:45

Prof. Henryk Rybiński z Politechniki Warszawskiej: "OMEGA-PSIR – nowe podejście do uczelnianych systemów informacji naukowej"

9:45-10:30

Prof. Henryk Krawczyk, Prof. Andrew Targowski: "Kierunki rozwoju społeczeństwa informatycznego; od danych poprzez wiedzę do mądrości"

10:30-11:00

Wojciech Kotas, Dominik Dziarczykowski, Koma Nord – prezentacja sponsorowana

11:00-11:30

BKT Elektronik, Usługi kolokacyjne – efektywność w realizacji projektu – prezentacja sponsorowana

11:30-11:45

Przerwa kawowa

11:45

Sesja naukowa 3 – Big data dla zastosowań medycznych

11:45-12:05

Duże zbiory danych w zdalnej diagnostyce medycznej z wykorzystaniem technik głębokiego uczenia Alicja Kwaśniewska, Jacek Rumiński

12:05-12:25

Z badań nad rozszerzeniem Infobazy znamion melanocytowych skóry. Nowe fakty i koncepcje Dalia Chrzanowska, Rafał Niemiec, Zdzisław S. Hippe

12:25-12:45

Nieoczekiwane obszary wirtualnych Big Data: Nowe wyzwania w projektowaniu syntez chemicznych Zdzisław S. Hippe

12:45-13:05

System opisu danych medycznych MEDEOS Krzysztof Bogusławski

13:15-14:00

Lunch

14:00

Sesja naukowa 4 – Big data w naukach przyrodniczych

14:00-14:20

Poszukiwanie adekwatnych rozwiązań komunikacyjnych w badaniach leśnych w Polsce Ewa Lewandowska

14:20-14:40

Seryjne mapy geologiczne do pobrania za pomocą aplikacji Centralnej Bazy Danych Geologicznych PIG-PIB Wojciech Paciura

14:40-15:00

Otwarty dostęp do danych badawczych dotyczących ekosystemów leśnych w Polsce Dorota Grygoruk

15:00-15:20

Rozwój ilościowy i jakościowy przyrodniczych i rolniczych zasobów nauki w bazie AGRO (2009 - 2016) Zofia Kasprzak, Mariusz Polarczyk, Krzysztof Gmerek

15:20-15:45

Przerwa kawowa

15:45

Sesja naukowa 5 – Zarządzanie chmurą obliczeniową

15:45-16:05

Komplementarność usług wykorzystywanych w chmurach obliczeniowych Piotr Orzechowski, Henryk Krawczyk

16:05-16:25

Dobre praktyki i narzędzia open source w zwinnym wytwarzaniu oprogramowania Paweł Lubomski, Paweł Pszczoliński, Michał Nowacki

16:25-16:45

Techniczne aspekty niezawodnej chmury obliczeniowej Paweł Lubomski, Paweł Pszczoliński, Andrzej Kalinowski

16:45-17.05

Wykorzystanie zasobów chmury obliczeniowej do przetwarzania danych satelitarnych Jerzy Proficz

17:30

Odjazd autobusu do ECS (sprzed budynku WETI B)

18:00-20:30

Zwiedzanie ECS i kolacja

13 września 2017, środa

10:00-10:10

Otwarcie obrad w IO PAN, Sopot

10:10-11:00

dr hab. inż. Mirosława Ostrowska, prof. IO PAN "SatBałtyk – wiedza, dane i informacja o ekosystemie Morza Bałtyckiego"

11:00

Sesja naukowa 6 – Wydobywanie wiedzy dla gospodarki morskiej

11:00-11:30

Wykorzystanie portalu Elektrowiz do zarządzania danymi pomiarowymi Piotr Zubielik, Bartłomiej Pawlik

11:30-12:00

Baza danych i system przetwarzania dużych zbiorów danych AIS na potrzeby projektu badawczego NetBaltic Michał Lewczuk, Paweł Cichocki, Józef Woźniak

12:00-12:30

Otwarta, rozległa infrastruktura badawczo-pomiarowa IoT do zdalnego zbierania i automatycznej analizy danych środowiskowych Łukasz Wiszniewski, Dariusz Klimowicz

12:30-13:00

eCUDO - Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych - system udostępniania usług i heterogenicznych danych środowiskowych Marcin Wichorowski, Michał Piotrowski, Lena Szymanek, Urszula Pączek, Mirosława Ostrowska

13:00

Zakończenie konferencji

13.45

Brunch

Data modyfikacji: 2017-07-20 16:17