Program Konferencji INFOBAZY 2017

Stan na dzień 30.08.2017

11 września 2017, poniedziałek

10:00

Rejestracja, Politechnika Gdańska – WETI, gmach B (42), Gdańsk

11:30

Otwarcie konferencji

11:40

Referat plenarny 1: Inicjatywy IEEE w zakresie nowych technologii, wielkich baz danych, powtarzalnych badań i publikacji Prof. Jacek Żurada, czł. zagr. PAN, Life Fellow IEEE

12:30

New Intel Architectures for Big Data and Cloud Computing – prezentacja sponsorowana Robert Adamski (Intel)

13:00

Współczesne centra przetwarzania danych – prezentacja sponsorowana Michał Piechulek, Piotr Pawłowicz (BKT Elektronik)

13:30

Huawei HPC solution Artur Pająk (Huawei)

14:00

Lunch

14:45

Sesja naukowa 1 – Rozwój bibliotek cyfrowych

14:45

Research Object jako mechanizm zapewnienia powtarzalności eksperymentu naukowego w ramach Wirtualnych Środowisk Badawczych Marcin Krystek, Cezary Mazurek, Raul Palma

15:05

Nowe usługi Federacji Bibliotek Cyfrowych sieci PIONIER Cezary Mazurek, Aleksandra Nowak, Maciej Stroiński, Marcin Werla, Jan Węglarz

15:25

Analiza porównawcza wydajności prognozowania pogody na klastrze Tryton z wykorzystaniem modelu WRF Mariusz J. Figurski, Grzegorz Nykiel

15:45

Przerwa kawowa

16:10

Sesja naukowa 2 – Otwarta nauka na wyższych uczelniach

16:10

Twój MOST do Wiedzy, czyli otwarty dostęp do wyników badań naukowych na platformie Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy Anna Wałek, Paweł Lubomski

16:30

System SINUS – w stronę kompleksowej e-usługi do zarządzania dorobkiem naukowym uczelni wyższej Jakub Bajer, Marzena Błaszczyńska, Michał Kozak, Karolina Popławska, Marcin Werla

16:50

Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy w rozwoju relacji R2B Henryk Krawczyk, Paweł Lubomski

17:10

Możliwość wykorzystania marketingu napędzanego danymi we wzmacnianiu efektywności transferu wiedzy zapośredniczonego przez uczelniane portale innowacji Małgorzata Jaskowska

18:00

Koncert chóru szantowego Zawisza Czarny i uroczysta kolacja – Dziedziniec Heweliusza Politechniki Gdańskiej

12 września 2017, wtorek

9:00

Referat plenarny 2: OMEGA-PSIR – nowe podejście do uczelnianych systemów informacji naukowej Prof. Henryk Rybiński

9:45

Referat plenarny 3: Kierunki rozwoju społeczeństwa informatycznego; od danych poprzez wiedzę do mądrości Prof. Henryk Krawczyk, Prof. Andrew Targowski

10:30

Bezpośrednie chłodzenie serwerów cieczą jako klucz do zwiększenia efektywności energetycznej Centrum Danych – prezentacja sponsorowana Wojciech Kotas, Dominik Dziarczykowski (Koma Nord, CoolIT)

11:00

Usługi kolokacyjne – efektywność w realizacji projektu – prezentacja sponsorowana Michał Piechulek, Piotr Pawłowicz (BKT Elektronik)

11:30

Przerwa kawowa

11:45

Sesja naukowa 3 – Big data dla zastosowań medycznych

11:55

Duże zbiory danych w zdalnej diagnostyce medycznej z wykorzystaniem technik głębokiego uczenia Alicja Kwaśniewska, Anna Giczewska, Jacek Rumiński

12:15

Z badań nad rozszerzeniem Infobazy znamion melanocytowych skóry. Nowe fakty i koncepcje Dalia Chrzanowska, Rafał Niemiec, Zdzisław S. Hippe

12:35

Nieoczekiwane obszary wirtualnych Big Data: Nowe wyzwania w projektowaniu syntez chemicznych Zdzisław S. Hippe

12:55

System opisu danych medycznych MEDEOS Krzysztof Bogusławski

13:15

Lunch

14:00

Sesja naukowa 4 – Big data w naukach przyrodniczych

14:00

Poszukiwanie adekwatnych rozwiązań komunikacyjnych w badaniach leśnych w Polsce Ewa Lewandowska

14:20

Seryjne mapy geologiczne do pobrania za pomocą aplikacji Centralnej Bazy Danych Geologicznych PIG-PIB Wojciech Paciura

14:40

Otwarty dostęp do danych badawczych dotyczących ekosystemów leśnych w Polsce Dorota Grygoruk

15:00

Rozwój ilościowy i jakościowy przyrodniczych i rolniczych zasobów nauki w bazie AGRO (2009 – 2016) Zofia Kasprzak, Mariusz Polarczyk, Krzysztof Gmerek

15:20

Ocena skalowalności programów MATLAB wykonywanych w równoległym środowisku przetwarzania obrazów Jamil A. M. Saif, Piotr Sumionka

15:40

Przerwa kawowa

16:00

Sesja naukowa 5 – Zarządzanie chmurą obliczeniową

16:00

Komplementarność usług wykorzystywanych w chmurach obliczeniowych Piotr Orzechowski, Henryk Krawczyk

16:20

Dobre praktyki i narzędzia open source w zwinnym wytwarzaniu oprogramowania Paweł Lubomski, Paweł Pszczoliński, Michał Nowacki

16:40

Techniczne aspekty niezawodnej chmury obliczeniowej Paweł Lubomski, Paweł Pszczoliński, Andrzej Kalinowski

17:00

Wykorzystanie zasobów chmury obliczeniowej do przetwarzania danych satelitarnych Jerzy Proficz, Krzysztof Drypczewski

17:30

Odjazd autobusów do ECS (sprzed parkingu przy ul. Fishera 15)

18:00

Zwiedzanie ECS i kolacja

13 września 2017, środa

10:00

Otwarcie obrad w IO PAN, Sopot

10:10

Referat plenarny 3: SatBałtyk – wiedza, dane i informacja o ekosystemie Morza Bałtyckiego dr hab. inż. Mirosława Ostrowska, prof. IO PAN

11:00

Sesja naukowa 6 – Wydobywanie wiedzy dla gospodarki morskiej

11:00

Wykorzystanie portalu Elektrowiz do zarządzania danymi pomiarowymi Piotr Zubielik, Bartłomiej Pawlik

11:30

Baza danych i system przetwarzania dużych zbiorów danych AIS na potrzeby projektu badawczego NetBaltic Michał Lewczuk, Paweł Cichocki, Józef Woźniak

12:00

Otwarta, rozległa infrastruktura badawczo-pomiarowa IoT do zdalnego zbierania i automatycznej analizy danych środowiskowych Łukasz Wiszniewski, Dariusz Klimowicz

12:30

eCUDO – Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych – system udostępniania usług i heterogenicznych danych środowiskowych Marcin Wichorowski, Michał Piotrowski, Lena Szymanek, Urszula Pączek, Mirosława Ostrowska

13:00

Zakończenie konferencji

13.45

Lunch

Data modyfikacji: 2017-09-12 11:02