Zaproszenie

Z przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w VIII Krajowej Konferencji Naukowej INFOBAZY 2017 – Bazy Danych dla Nauki – dane, wiedza, e-usługi, organizowanej w Gdańsku w dniach 11 – 13 września 2017 r., która jest kontynuacją konferencji INFOBAZY zorganizowanej po raz pierwszy w roku 1997.

Tematyka Konferencji będzie dotyczyła zagadnień związanych z:

  • otwartością danych i wiedzy w nauce,
  • dużymi zbiorach danych (Big Data) w środowiskach wirtualnych,
  • e-usługami dla instytucji badawczych, uczelni i administracji.

Celem Konferencji jest integracja środowisk naukowych wokół problematyki przetwarzania zbiorów danych oraz analiza kierunków prac związanych z tworzeniem naukowych baz danych, jak również ich udostępnianiem i wykorzystywaniem w formie e-usług. Tematyka Konferencji będzie się koncentrować zarówno na specjalistycznych bazach dziedzinowych (technicznych, fizykochemicznych, przyrodniczych, społecznych, medycznych, ekonomicznych, humanistycznych i bibliotecznych), jak też na metodach wydobywania wiedzy i jej wykorzystywania w różnego typu portalach i systemach informatycznych funkcjonujących również w chmurach obliczeniowych. Przewiduje się wygłoszenie referatów plenarnych, dotyczących światowych trendów rozwoju Big Data i Cloud Computing, a także zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności i innych atrakcji Trójmiasta. Celem Konferencji jest też promocja nauki polskiej i jej integracja z europejskim obszarem badawczym, a w szczególności prezentacja referatów o tematyce przetwarzania danych opracowanych w ramach programów ramowych UE, oraz wystąpienia związane z narzędziami do tworzenia baz danych, przetwarzania dużych zbiorówdanych i portali informacyjnych.

Data modyfikacji: 2017-04-03 12:31